• Türkçenin öğretilmesinde etkin ve öncü olmak
  • Öğrencilere çevrim içi sistemle dil becerileri kazandırmaya elverişli öğrenme ortamı oluşturmak
  • Özgün materyal ve etkinlik çalışmalarında bulunmak ve yayımlamak
  • Her geçen gün uluslararası platformlarda önem kazanan Türkçeyi farklı amaçlarla öğrenmek isteyen  bireylere öğretmek amacıyla dil kursları düzenlemek
  • Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye’de ya da yurt dışındaki Türkçe eğitim programlı üniversitelerde almak isteyen öğrencilere sertifika programları düzenlemek
  • Türk firmalarında çalışmak isteyen bireylere dil desteği sağlamak
  • Her geçen gün gelişmekte olan internet teknolojisinden yararlanarak Türk edebiyatını ve dilini öğrenmek isteyen bireylere imkan sağlamak
  • Dil öğretiminde bilgi ve becerilerin etkin olarak kazandırılması ve kalıcı olması için kullanılan yöntemleri, teknikleri geliştirmek ve uygulamak
  • Dil alanında çalışmalar yaparak ortaya özgün eserler çıkarmak